Outer Carton, 8 oz, Square, White, 6-1/2 x 6-1/2 x 1-1/2"